ธุรกิจรถยนต์ในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

ธุรกิจรถยนต์ในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

ความต้องการของสินค้าในกลุ่มประดับยนต์ นั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะการเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่ง เป็นผลมาจากการที่ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากสินค้าของผู้ขายแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งการที่ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ จัดเตรียมสินค้าแบบพร้อมสรรพให้ลูกค้าจากโรงงาน เนื่องจากปัจจุบัน ธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงตามที่กล่าวมาข้างต้น  ทางเราจึงมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อที่จะให้ลูกค้ามีช่องทางในการเลือกซื้อและมีความสะดวกในการติดต่อซื้อขายกับทางร้านมากขึ้น      โดยเปิดให้บริการทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  และเป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการเช็ครายละเอียดต่างๆ รวมถึงราคาของอุปกรณ์เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

กิจการจะใช้กลยุทธ์การมีสินค้า และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป โดยมุ่งเน้นการเลือกสินค้าตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียง และคุณภาพดี ซึ่งสินค้าเราได้ต่อ ซื้อสินค้าจากโรงงานที่ผลิตสินค้าโดยตรงและจากร้านที่ทำอุปกรณ์ประดับยนต์นั้นเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องสั่งทำขึ้นเฉพาะรุ่นนั้นๆ นอกเหนือจากการที่กิจการมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อ และรุ่นเพื่อให้บริการแล้ว กิจการจะให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพกับลูกค้าทุกๆ รายที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งที่หน้าร้าน รวมถึงมีการเปิดให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกจะเดินทางมาที่ร้าน กิจการจะเลือกนำเสนอชุดอุปกรณ์ตกแต่ง ประดับยนต์ ที่มีความเหมาะสมกับรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่โชว์รูมนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งสำหรับตลาดโชว์รูม ชุดอุปกรณ์ตกแต่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักที่ทำรายได้ให้กับกิจการโดยการประสานงานกับลูกค้าโชว์รูมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการ และลดภาระในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งเสี่ยงต่อการตกรุ่นได้อย่างรวดเร็วกิจการเลือกใช้กลยุทธ์ราคาสูงสำหรับสินค้าที่กิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากลูกค้าจะไม่สามารถหาสินค้าในกลุ่มดังกล่าวจากร้านอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับกิจการรวมถึงใช้กลยุทธ์ราคาปานกลางสำหรับสินค้าทั่วๆ

สภาพเศรษฐกิจของธุรกิจบริการด้านรถยนต์

สภาพเศรษฐกิจของธุรกิจบริการด้านรถยนต์

สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่กังวลไม่มั่นใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการคิดมากในการลงทุน จนนำไปสู่การไม่ลงทุนเลย ซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจรวมของประเทศหยุดการเติบโต เหมือนเช่นปี 2540 ดังนั้น จึงขอแนะว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ยังพอจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ โดยขอแบ่งการลงทุนเป็น 3 กลุ่ม คือ ขนาดเล็ก ลงทุนระดับหลักแสนบาท ขนาดกลาง ลงทุนเกือบล้านถึง 2 ล้านกว่าบาท และขนาดใหญ่ ลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับขนาดใหญ่ ส่วนตัวคิดว่า ควรจะชะลอการลงทุนไว้ก่อน เพราะการลงทุนสูงย่อมต้องการเวลาในการคืนทุนนาน ไม่เหมาะกับสถานการณ์เวลานี้ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาก ดังนั้น ควรจะรอให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักกว่านี้ แล้วจึงค่อยตัดสินใจลงทุน ส่วนขนาดกลางนั้น พอจะมีโอกาส แต่ผู้ประกอบการต้องเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความพร้อม หรือมีความเสี่ยงต่ำ อาทิ หากจะซื้อแฟรนไชส์ ควรจะเลือกแบรนด์ที่เป็นเจ้าตลาด เป็นต้น

ขณะที่การลงทุนขนาดเล็ก เชื่อว่า จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือรายเล็กๆ มีช่องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ เหมือนกับช่วงวิกฤตปี 40 ที่แม้สภาพเศรษฐกิจทั่วไปจะแย่มาก แต่มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย สามารถประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ โดยเลือกทำธุรกิจที่เน้นไอเดียสร้างสรรค์ มีจุดเด่น หรือมีความหลากหลายในตัวเอง ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ ไม่ต้องการเงินลงทุนสูง อีกทั้ง สามารถปรับตัว และหาทางรอดไปตามสถานการณ์ผันผวนได้ดีธุรกิจที่จะเชื่อว่า ยังสามารถไปได้ดีในยุคเศรษฐกิจฝืด คือ ธุรกิจภาคบริการ ซึ่งสามารถพลิกแพลงได้สูง และคนมีความจำเป็นต้องใช้ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจบริการเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีอัตราการใช้รถยนต์ประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนประชากร หรือมีรถยนต์ประมาณ 25 ล้านคัน ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่มาก แต่ธุรกิจบริการรถยนต์ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวแค่ศูนย์บริการ ดังนั้น จึงมีช่องว่างอีกมากมายให้นำความรู้ มาเจาะช่องสร้างธุรกิจบริการเกี่ยวกับรถยนต์ นอกจากนี้ ธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆ คิดว่า เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม เพราะเป็น 1 ในปัจจัย 4 แต่ทั้งนี้ ต้องพลิกแพลงรูปแบบธุรกิจให้เกิดจุดเด่นเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเมนูอาหาร สูตรอาหาร หรือการตกแต่งร้าน เป็นต้น รวมถึง เลือกลงทุนในระดับเล็ก และกลาง สามารถคืนทุนได้รวดเร็ว